Over TAPA

Uit recent onderzoek van het Europees Parlement over ladingdiefstallen in de EU blijkt dat jaarlijks voor 8,2 miljard EURO aan lading en vrachtwagens gestolen wordt, waarvan voor 329 miljoen EURO in Nederland. De dreiging van georganiseerde criminaliteit neemt nog steeds toe en incidenten worden steeds gewelddadiger. Dit moet een halt toegezegd worden.

De vereniging Transported Asset Protection Association (TAPA) is een uniek forum dat wereldwijd producenten, logistiek dienstverleners, vervoerders, politie en justitie en andere belanghebbenden verenigt met het gemeenschappelijke doel de verliezen in de logistieke keten te beperken.

Het aantal leden in Europa, het Middenoosten en Afrika, Amerika en Azië voor TAPA is hoog en nog steeds groeiend. De 600+ leden bevatten veel van de global players van merkproducten en hun logistiek- en transportpartners. Bij elkaar opgeteld overstijgt de omzet van de bedrijven de 900 miljard dollar.

Hoe kan TAPA uw bedrijf helpen bij het bestrijden van ladingdiefstal?

  • De TAPA Security Requirements worden wereldwijd erkend als industriestandaard voor vrachtfaciliteiten en transportbeveiliging.
  • TAPA’s Incidenten Informatie Service (IIS) verzamelt en verspreidt continue gegevens over ladingdiefstallen waarmee u “hotspots” kunt vermijden, beter uw goederen kunt beschermen en indien nodig, zelf incidenten kunt rapporteren en gestolen goederen kunt traceren.
  • TAPA heeft contacten op het hoogste niveau bij de relevante regeringsinstanties, politie en justitie om in de ledenbehoeften te voorzien in de campagne ter bestrijding van criminaliteit.
  • Maandelijkse nieuwsbrieven

Als u hoogwaardige goederen produceert of logistieke dan wel transportdiensten voor dit soort goederen verzorgt, is het TAPA lidmaatschap een succesfactor; beveiliging van uw goederen, klanttevredenheid, het beschermen van de reputatie van uw bedrijf en verbetering van uw financiële prestatie.

TAPA statistieken bewijzen dat er aantoonbaar verliezen beperkt worden door de leden, in vergelijking tot de overige spelers in de industrie.

Wilt u criminaliteit en de dreiging hiervan een halt toe zeggen? Neem contact op met TAPA.

Please click on the above image to download our latest conference video from Dublin!

Latest News and Views

New TAPA Brochure

Raising security standards within the supply chain.